free website creation software

ПОСЛУГИ

• Усні та письмові юридичні консультації з різних питань
• Юридична експертиза договорів, протоколів, установчих документів суб’єктів господарювання, документів кадрового обліку на підприємстві та інших юридичних документів
• Письмові юридичні висновки та роз’яснення законодавства
•  Підготовка позовних заяв, скарг, клопотань, запитів та інших юридичних документів до суду, державних органів та місцевого самоврядування

•  Складення та юридичний супровід укладення шлюбних договорів
•  Представництво інтересів у суді з питань розірвання шлюбу
•  Ведення спадкових справ
•  Представництво інтересів у суді з питань поділу майна подружжя
•  Представництво інтересів у суді з питань стягнення аліментів
•  Усиновлення та позбавлення батьківських прав
•  Представництво інтересів у суді з питань встановлення батьківства
•  Встановлення опіки

• Юридичний супровід договорів купівлі-продажу, дарування, іпотека та інших угод з нерухомим майном
• Розробка договорів оренди та юридичний супровід передачі в оренду об’єктів нерухомого майна
• Юридичний аудит об'єктів нерухомого майна
• Реєстрації права власності
• Отримання витягів з реєстру прав власності на нерухоме майно

• Консультації з питань пенсійного законодавства
• Консультації з питань правового регулювання трудових відносин
• Розробка, аналіз, узгодження індивідуальних та колективних трудових договорів
• Розробка посадових інструкцій працівників та документів з питань кадрової політики та управління
• Консультації з питань порушень трудових прав працівників
• Консультації з питань умов працевлаштування та законності звільнення працівників
• Юридичний супровід до судового врегулювання індивідуальних та колективних трудових спорів
• Представництво інтересів робітників та роботодавців у суді

• Консультування щодо застосування кримінального законодавства та можливих варіантів вироку
• Визначення правової позиції для досягнення максимального результату по справі
• Формування доказової бази по справі та адвокатське розслідування
• Участь в допиті в якості підозрюваного, потерпілого, свідка
• Захист підозрюваного або представництво інтересів потерпілого в досудовому слідстві
• Оскарження дій органу дізнання до прокуратури
• Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи
• Захист обвинуваченого або представництво інтересів потерпілого в суді
• Складання процесуальних документів у справі під час досудового слідства та в суді
• Подання цивільного позову в кримінальному процесі
• Подання заяв приватного звинувачення

• Розробка договорів на право користування об’єктами інтелектуальної власності: договори франчайзингу (комерційної концесії), ліцензійні договори тощо
• Консультування з питань захисту прав на знаки для товарів та послуг, авторського права, розробка можливих стратегій захисту прав
• Консультування з питань продажу/передачі в користування об’єктів інтелектуальної власності, використання інтелектуальних прав
• Оформлення документів, реєстрація права власності торгові марки, інші об’єкти інтелектуальної власності та отримання свідоцтв
• Представництво інтересів клієнта у Державному департаменті інтелектуальної власності, у Державному агентстві з авторських та суміжних прав
• Досудове врегулювання спорів в сфері інтелектуальної власності
• Вирішення спорів в сфері інтелектуальної власності в судовому порядку

• Створення оптимальної організаційної структури для новоствореного бізнесу
• Державна реєстрація, перереєстрація, внесення змін та припинення суб'єктів господарювання
• Складення установчих документів
• Комплексне консультування з різних питань у сфері корпоративного права, таких як участь у юридичній особі, збільшення/ зменшення статутного капіталу тощо
• Представництво інтересів з питань ліквідації суб’єктів господарювання
• Юридичний супровід угод купівлі/продажу , злиття та поглинення суб'єктів господарювання
• Консультування з питань ефективності корпоративного управління

• Юридичний аудит податкових наслідків угод та господарських операцій
• Юридичний захист від неправомірного втручання органів державної податкової служби до господарської діяльності суб'єктів господарювання
• Юридичний супровід проведення податкових перевірок
• Адміністративне оскарження рішень органів державної податкової служби

• Підготовка та аналіз договорів пов’язаних з господарською діяльністю клієнта
• Участь в переговорних процесах з контрагентами клієнта
• Підготовка пакету юридичних документів з врахуванням особливостей діяльності клієнта
• Розробка внутрішніх нормативних актів діяльності клієнта у відповідності до чинного законодавства та сфери господарювання клієнта
• Підготовка кадрової документації: посадових інструкцій, трудових договорів, трудового розпорядку, колективного трудового договору, протоколів зборів трудового колективу, протоколів комісій які обов’язково повинні працювати на даному підприємстві
• Досудове вирішення спорів та претензійна робота
• Представництво інтересів клієнта в органах державної влади, місцевого самоврядування, перед будь-якими підприємствами, установами та організаціями з питань захисту законних прав та охоронюваних законом інтересів клієнта, у відносинах з контролюючими та/або наглядовими органами
• Захист прав та представництво інтересів в суді
• Інформування клієнта про зміни в законодавстві України, що пов‘язані з господарською його діяльністю
• Підготовка аналітичних висновків з питань зміни чинного законодавства України.

Адреса

вулиця Богдана Хмельницького, 13/2,
м. Київ, 01001


Контакты
Телефон:
+380 (44) 235 40 10
+380 (67) 443 02 96
+380 (93) 459 13 24